Gratis verzending vanaf 70 euro Gratis verzending in en rond Gent (ook bij aankoop van 1 stuk)!! Bestel nu! (niet geldig op de terrazzo boxen)

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Studio Jo’zi
Tina Kunini Mbuandi
Kleine Kerkstraat 33 - 9050 Ledeberg
hello@studiojozi.be
0800.584.451
BTW BE 0800 584 451


Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Studio Jo’zi, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kleine Kerkstraat 33 9050 Ledeberg, BTW BE 0800 584 451,(hierna 'SJ') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van SJ  moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door SJ aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden SJ niet. SJ is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SJ is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SJ. SJ kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 • Je geeft je naam, adres, email adres en betalingswijze en andere benodigde informatie door.
 • Je ben minimum 18 jaar
 • Je ben de rechtmatige eigenaar of je bent geautoriseerde houder van een geldige betalingskaart om een product te kopen.

Bestellingen op Studiojozi.be verlopen als volgt:

 • Je kiest een product.
 • Je vult de betalingsinformatie in en kiest een leveringsadres.
 • Je geeft akkoord voor betaling.
 • We zenden een confirmatie van betaling via mail van zodra de betaling werd verwerkt.
 • We halen de betaling van jouw rekeningnummer.
 • We leveren de producten.
 • Je ontvangt de producten.

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • Paypal
 • iDeal
 • Giropay

SJ is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Bestellingen geplaatst op studiojozi.be zijn niet bindend voor SJ. Ze worden enkel binden wanneer SJ de bestelling heeft aanvaar. SJ heeft het recht om af te zien van de bestelling.

Nadat de bestelling is ontvangen, ontvangt u een bevestiging via mail. Deze bevestiging betekent niet dat de bestelling werd aanvaard. De aanvaarding van de bestelling en het afsluiten van het verkoopscontract gebeurt op het moment dat de producten werden verstuurd. Nadat de producten werden verstuurd, behouden we het recht om de bestelling te annuleren zolang u de producten niet hebt ontvangen.

We hebben het recht om de bestelling te annuleren als:

 • Een technische fout of een foute prijs op de website studiojoze.be werd vermeld op het moment van de bestelling.
 • Het bestelde product niet beschikbaar is (indien dit het geval is, informeren we u via mail).
 • De opgegeven betalingsinformatie niet correct is.
 • Als ons beveiligingssysteem aangeeft dat de bestelling abnormaal is of zelfs frauduleus is.
 • Als we kunnen aannemen dat de aankoper jonger is dan 18 jaar.

Als we de bestelling weigeren of annuleren door bovenstaande redenen zal, indien nodig, het bedrag worden terugbetaald van het product en de verzendingskosten.

De prijzen vermeld op de website studiojozi.be zijn inclusief BTW.

We hebben de website studiojozi met zorg opgemaakt, maar het kan gebeuren dat de getoonde prijzen verkeer zijn. Elke prijs die incorrect werd weergegeven zal aangepast worden en zal niet bindend zijn voor ons.

De leveringskosten, verwerkingskosten en BTW zullen getoond worden wanneer een order werd geplaatst.

De leveringskosten (incl. BTW) zijn de volgende voor de BENELUX:

5.95 euro

Leveringsduur: 3-5 werkdagen

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in de BENELUX.

De levering gebeurt door bpost of dpd.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 3 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan SJ.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de SJ was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van SJ.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SJ te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SJ.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Kan ik mijn bestelde producten retourneren? 

Onbeschadigde artikelen kun je onder bepaalde voorwaarden retourneren:

 • Je kan een artikel retour sturen binnen 14 dagen na ontvangst. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. Dit geldt ook voor afgeprijsde artikelen.
 • Het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat en in de originele verpakking wordt teruggestuurd.
 • Als het product gebruikt, beschadigd en/of gewassen is, kunnen wij het helaas niet terugnemen.

Hoe werkt retourneren?

Retourneren is heel gemakkelijk want we hebben een eigen retour portal.

 • Ga naar het volgende adres: https://studiojozi.shipping-portal.com/rp/
 • Vul uw postcode in
 • Vul uw track & trace code in van het pakket dat u heeft ontvangen.
 • Vink de reden van retour aan
 • Bij retour krijg je je geld terug
 • Kies vervolgens hoe u het pakket wilt retour sturen
 • Print vervolgens uw retourlabel

Wat kost retourneren?

Het retour sturen via onze retour portal vergemakkelijkt het retour sturen en het scheelt u ook geld. Via de retour portal kost het retour sturen 5,95 euro. Deze kosten worden verrekend met het retour betalen van het bedrag van uw aankoop.

Wanneer ontvang ik de retourbetaling?

Zodra we de retour hebben geaccepteerd, ontvang je een e-mail. (hou je verzendbewijs bij)

Het totaalbedrag van het product inclusief eventuele verzendkosten en exclusief retourkosten, wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op de rekening waarmee u de betaling van jouw bestelling hebt gedaan. Na onze retourbetaling verschijnt het bedrag niet altijd meteen op je rekening. De termijn waarop het bedrag bij ons is afgeschreven en bij jou gestort wordt, is afhankelijk van je bankmaatschappij.

Studio Jo'zi is niet aansprakelijk voor het beschadigen of zoek raken van retourgestuurde artikelen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Studio Jo’zi geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij SJ.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Studio Jo’zi, Kleine Kerkstraat 33 9050 Ledeberg, hello@studiojozi.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het retourportaal.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Studio Jo’zi heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Studio Jo’zi, Kleine Kerkstraat 33 9050 Ledeberg. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt SJ zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Studio Jo’zi alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Studio Jo’zi op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Studio Jo’zi wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Studio Jo’zi geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Studio Jo’zi betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

Artikel 8: Klantendienst
De klantendienst van SJ is bereikbaar via e-mail op hello@studiojozi.be of per post op het volgende adres Kleine Kerkstraat 33 9050 Ledeberg. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover SJ beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt [...] zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Studio Jo’zi respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: De uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Studio Jo’zi, Kleine Kerkstraat 33 9050 Ledeberg, hello@studiojozi.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Studio Jo’zi, Kleine Kerkstraat 33 9050 Ledeberg, hello@studiojozi.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, SJ heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


SJ houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hello@studiojozi.be.

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

First party analytics cookies: we gebruiken deze cookies om het aantal unieke bezoekers te schatten, om onze website te verbeteren en om de meest gezochte woorden in zoekmachines te detecteren die naar een webpagina leiden. Deze cookies worden niet gebruikt om uw te targeten met online marketing. We gebruiken deze cookies om te ontdekken hoe onze website presteert en om relevante verbeteringen aan te brengen om uw browse-ervaring te verbeteren.

Third party analytics cookies: we gebruiken ook Google Analytics en andere externe aanbieders van analytics om te meten hoe gebruikers met de inhoud van onze website omgaan. Deze cookies 'onthouden' wat onze gebruiker op vorige pagina's hebben gedaan en hoe ze met de website hebben gecommuniceerd. Voor meer informatie over Google Analytics gaat u naar de informatiepagina van Google. Voor instructies over hoe u zich kunt afmelden bij Google Analytics, zie cookiebeleid.

Ten slotte worden sociale en inhoudscookies geplaatst door veel sociale media plug-ins (zoals de Facebook-vind-ik-leuk-knop), en andere tools bedoeld om de inhoud op een website aan te bieden of te verbeteren (bijvoorbeeld diensten waarmee videobestanden kunnen worden afgespeeld, of die secties voor opmerkingen maken). We integreren deze modules in ons platform om de ervaring van het browsen en de interactie met onze websites te verbeteren. Let op dat sommige van deze diensten van derden cookies plaatsen die ook worden gebruikt voor zaken als gedragsadverteren, analytics, en/of voor marktonderzoek.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 12: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door SJ om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SJ. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 14: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).